Hur vanligt är privatlån?

Det finns flera sätt att angripa den här frågan för att försöka få ett rimligt svar. Först och främst måste vi definiera vad vi menar med ett privatlån för att sen komma fram till om det är vanligt med privatlån eller vanligare med andra typer av lån som bolån, billån och krediter. Nästa steg blir att komma fram till hur pass vanligt det är med privatlån och vilka mått vi ska använda för att bestämma oss för om den här låneformen är vanlig eller ovanlig i Sverige.

Slutligen kan vi ge några tips på vad du ska tänka på som konsument om du avser att låna pengar till något, en husköp, en bil, en renovering eller kanske ett hopbakslån för att samla lån och krediter.

Vad är ett privatlån?

När du söker på privatlån online och försöker hitta ett lån till bra ränta så innebär privatlån framför allt blancolån. Vi pratar då om lån utan säkerhet, lån från 5000 kr upp till 600 000 kr och med återbetalningstider på 12 månader ända upp till 15 år. I det här fallet är det marknaden som har definierat privatlån som ett lån utan att du har satt något i pant, vare sig hus, bil eller något annat av värde, som aktier till exempel. Att beloppen varierar från 5000 kr upp till 600 000 kr har att göra med de risker som finansiella företag är beredda att ta, likaså för återbetalningstiderna. Rent teoretiskt skulle ett lån på 5 miljoner kr, utan säkerhet och med en återbetalningstid på 100 år också vara ett privatlån. Men det finns i dagsläget inget finansinstitut eller någon bank som är beredd att låna ut pengar under de förutsättningarna. Varför det är så kan vi gå igenom i en annan artikel. Belopp på mindre än 5000 kr och kortare återbetalningstider än 12 månader sammanfattas av finansmarknaden idag som snabblån eller sms-lån. 

Privatlån ur ett bredare samhällsperspektiv

Det finns fler sätt att definiera privatlån, utöver det som finansbolagen har valt att göra. Det är att samla alla lån som inte har en fastighet i pant, dvs. bostadslån, till en grupp och kalla dessa för privatlån. Privatlån skulle isåfall innefatta bland annat:

  • Blancolån
  • Smslån
  • Kontokrediter
  • Kreditkort
  • Andra former av lån med andra säkerheter än bostäder, som billån med en bil i pant

Hur mäter vi hur vanligt det är med olika lån?

Fördelen med den här definitionen är att det är lättare att förstå hur vanlig denna ”låneform” är. Statistiska centralbyrån (SCB) tar återkommande fram lånestatistik för Sverige och de följer framför allt två saker för konsumenter. Det första är bolånen, räntenivåer och lånebeloppen, både i nominella termer (alltså lånebeloppen) och som en multipel av hushållens årslöner. Det andra är hushållens totala skuldsättning. Alltså samtliga lån som privatpersoner i Sverige har tagit.

Om vi då samlar ihop privatlån som ”alla lån förutom bolån” så skulle det innebär att andelen lån som inte är bolån alltså är alla privatlån som finns.

Hushållens totala skuldsättning – bolånen = Alla privatlån

Monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning (Mkr)  
till hushåll, totalt  4 064 138  
till hushåll, för bostadsändamål 3 330 215
     

Mängden pengar som är utlånade som privatlån i Sverige är alltså, i April 2019, 4 064 138 Mkr – 3 330 215 Mkr = 733 923 Mkr.

Eftersom vi är 10 Miljoner invånare i Sverige (ungefär) så innebär det att antalet utlånade privatlånekronor i Sverige, per invånare är:

733 923 Mkr/ 10 Mkr = 73 392 kr 

Svenskarna har i snitt 74 000 kr i privatlån och andra lån

Totalt har vi alltså idag privatlån på nästan 74 000 kr per person. Utöver privatlån har vi andra former av lån som kreditkortskulder och snabblån från exempelvis Frogtail. Om det är mycket eller lite och om privatlån därmed är vanligt eller ovanligt, det är upp till var och en att bedöma. Vår åsikt är att privatlån är väldigt vanligt och att ganska mycket pengar är utlånat till svenska folket.

Vilken ränta har vi på våra lån?

En annan intressant fråga är då vad vi har för ränta på de här 74 000 kr per person i Sverige. På samma sida hos SCB hittar vi den genomsnittliga räntan på svenska folkets lån. Samma statistik, April 2019, ser vi följande räntenivåer (i procent):

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta  Utlåningsräntor
till hushåll, samtliga lån (nya avtal) 2,45
till hushåll, bostadsändamål, totalt (nya avtal) 1,53
till hushåll, bostadsändamål, rörlig ränta (nya avtal) 1,54

Snitträntan för bolån är alltså 1,53 procent för nya avtal och för samtliga lån, bolån och privatlån, ligger räntan på 2,45 procent. Tyvärr mäts räntorna på nya avtal och mängden pengar som är utlånade mäts på totala lånestocken i Sverige (alla lån som svenskarna har tagit) vilket gör att vi inte kan räkna fram snitträntan för privatlån.

15 procent av lånen är privatlån

Ungefär 15 procent av lånen är privatlån och 85 procent är bolån. Hade räntan för nya avtal varit samma som för hela lånestocken hade räntan på privatlån legat i snitt på cirka 7 procent. Här kan skillnaderna dock vara enorma. En person med riktigt god ekonomi och bra villkor kan ha 2,95 procent i ränta och en annan person med betalningsanmärkningar och många lån kan ha ett snabblån med 29 procent i ränta (taket för högkostnadskrediter sen nya lagen infördes i september 2018).  

Sammanfattningsvis är privatlån vanligt 

Privatlån är något väldigt vanligt. Om vi antar att det högsta beloppet en person kan låna är 600 000 kr och att snittlånet per person var på 74 000 kr. Vidare antar vi att alla som har privatlån har maximerat sin möjlighet till lån och har lån på 600 000 kr vardera. Isåfall skulle 8:e svensk ha ett privatlån, alltså 12,5 procent av befolkningen. Eftersom att minst 2 miljoner av Sveriges invånare är barn skulle åtminstone var 6:e eller 16 procent av befolkningen ha ett privatlån. Eftersom alla inte har tagit maximalt med lån.

Privatlån på 600 000 kr

Förvisso har en del personer mer i privatlån än 600 000 kr eftersom vårt mått på privatlån innefattar både blancolån, kreditkort och snabblån. Dessa kan dock antas vara få till antalet jämfört med hela Sveriges befolkning. Och eftersom många har något eller några enstaka små lån eller ett kreditkort, kan vi räkna med att de allra flesta har ett eller flera privatlån i någon form. Låt oss då uppmana dig som har ett privatlån, eller ett kreditkort eller några smslån, att jämföra dina nuvarande långivare mot cirka 100 andra på marknaden – använd vår lånetjänst idag och ge dig själv en tjockare plånbok redan imorgon.

Extern källa:

https://www.fi.se/contentassets/1f940c907eb94e16806c8f774622ce0b/konsumtionslan_2018.pdf