Listränta – Onödig information när bolån ska tecknas

Om en bank har en listränta på bolånet på 2,5 % och en annan på 1,8 % – vilket är billigast? Det kan se självklart ut men bolåneräntor presenteras på ett väldigt unikt sätt. Alltid med högsta pris ut till kunden…

När elektronikkedjor, matbutiker och sportbutiker konkurrerar om kunderna används ofta priset som en konkurrensfördel. Det är ytterst sällan som en matbutik skriver ”högst pris 50 kr – men det går att få det lägre”… Men det är så som listräntor fungerar på bolån vilket gör listräntan helt onödig att jämföra.

Så fungerar listränta

Listräntan är bolånebankens högsta ränta. Om en bank anger att de har 2,05 % på rörliga räntan innebär det alltså att ingen kund kan få högre än denna nivå. Det är listräntan som brukar presenteras på bankernas hemsidor. Hos ett fåtal banker finns ingen prutmån vilket gör att samtliga som ansöker, och får bolån beviljat, får denna räntesats. Men det vanligaste är att prutmån finns.

Exempelvis går det att få lägre ränta om:

  • Belåningsgraden är låg

Högsta belåningsgrad som är laglig i Sverige är 85 %.  Den som däremot har belåningsgrad på 50 % eller ännu lägre kan få betydligt bättre ränta från banken.

  • Lånebelopp

Banken tjänar inte mycket på ett lån som är på 100 000 kronor – och betydligt mer om lånet är på 1 000 000 kronor. Det gör även att de kan ge lägre ränta på högre belopp. Delvis går det att som kund utnyttja detta. Genom att fråga banken var gränsen går kan ett större belopp tecknas på lånet. Detta med rörlig ränta. Därefter återbetalas en del av lånet redan någon vecka senare. Banken har i detta läge inte rätten att höja räntan…

  • Kreditvärdighet

Banken tar alltid en kreditupplysning innan de avgör räntenivå. En person som har mycket god kreditvärdighet kan få lägre ränta.

Snitträntan då?

Snitträntan är den genomsnittliga ränta som bolånebanken har lånat ut pengar till under den senaste månaden. Det kan därmed innebära att banken har gett några lån på 3 % och några på 1 % varpå snitträntan är 2 %. Att jämföra denna ger en viss inriktning om vad banken kan erbjuda – samtidigt är det stor skillnad på 1 % och 3 %. Den enda säkra vägen för att veta vilken ränta som banken erbjuder är alltså att kontakta banken och fråga. Att förlita sig på tabeller som jämför olika banker kan bli mycket missvisande.