Vad betyder amortering?

Funderar du på att ta ett lån men känner dig lite vilsen i alla termer och begrepp som du kanske inte fått kläm på riktigt? Du är inte ensam om att undra över vad allt betyder, och det är dessutom viktigt att du förstår dig på vad amortering är, vilka olika räntor det finns och hur du bäst betalar av ditt lån bland annat. I dagens inlägg fokuserar vi på amortering – rak amortering, annuitetslån och amorteringsfria lån.

Olika typer av amortering

Amortering betyder enkelt uttryckt återbetalning av ett lån. Du som låntagare måste betala av ditt lån till den bank eller kreditgivare som du fått ett lån hos. Exakt hur du ska betala av dina lån och krediter varierar, det finns olika varianter på amorteringar, eller som vi också kan kalla det, betalningsplaner.

Hur amorteringen bestäms beror på några olika faktorer, bland annat hur mycket pengar lånet ligger på, vad det är för slags lån och hur lång amorteringstiden är. Det finns i regel två olika sätt att amortera; rak amortering och annuitetslån. Amorteringsfria lån var ganska vanliga en gång i tiden men är desto ovanligare idag.

Rak amortering – samma amorteringskostnad varje månad

Rak amortering är den vanligaste amorteringsformen. I den här typen av betalningsplan betalar du in samma amorteringsbelopp varje månad. Hur mycket du betalar av på lånet varje månad beror på storleken på lånet och vilken amorteringstid som du och banken har avtalat om. På amorteringsbeloppet läggs även räntan på, men eftersom att storleken på lånet sjunker varje månad, blir räntekostnaden lägre. Tänk också på att kostnaden ändras om räntan höjs eller sänks.

Räkneexempel:

Låt säga att du tagit ett bolån på 800 000 kronor med en amorteringstid på 8 år. Då slår vi ut det totala lånebeloppet på 96 månader (8*12) vilket blir ett amorteringsbelopp på 8333 kronor (800 000/96). Vi gör det enkelt för oss själva och säger att räntan är på 10%. Första månadens ränta skulle innebära 80 000 kronor på ett år (0,1*800 000) vilket innebär att räntekostnaden den första månaden ligger på 6666 kronor (80 000/12)

Din totala kostnad den första månaden skulle alltså bli amorteringskostnaden på 8333 kronor, plus en räntekostnad på 6666 kronor vilket blir 14999 kronor.

Andra månaden hade din månadskostnad blivit: 8333 + 6597 = 14 930 kronor.

Tredje månaden hade din månadskostnad blivit: 8333 + 6527 = 14 860 kronor

Rak amortering är vanligast för bolån, men det kan även förekomma på blancolån hos större banker. Kreditgivare och mindre banker erbjuder i regel annuitetslån på blancolån.

Annuitetslån – amorteringskostnaden ändras varje månad, men inte månadsbeloppet

Ett annuitetslån innebär att amorteringskostnad och räntan tillsammans alltid blir samma summa. Precis som vig rak amortering kommer räntakostnaden att sänkas för varje månad som du betalar av lånet. Istället för att minska det totala månadsbeloppet justeras amorteringsbeloppet så att du betalar samma summa varje månad. Detta är förusatt att räntan ligger på samma nivå, ändras räntan så ändras även månadskostnaden. Vi gör ett räkneexempel till med samma lånebelopp, ränta och avbetalningstid som innan men som annuitetslån istället.

Räkneexempel:

Om du lånar 800 000 kronor med en ränta på 10% och du betalar av lånet på 8 år (96 månader) blir din totala månadskostnad 14999 kronor. Första månaden är fördelningen 8333 kronor i amorteringsbelopp och 6666 kronor i ränta.

Andra månaden betalar du: 8402 kronor i amorteringsbelopp och 6597 kronor i ränta.

Tredje månaden betalar du: 8472 kronor i amorteringsbelopp och 6527 kronor i ränta.


Amorteringsfria lån

Det är väldigt ovanligt med amorteringsfria lån idag. En gång i tiden var det en vanligare variant av bolån och då betalas lånet tillbaka först när fastigheten säljs igen. Det finns en variant av amorteringslån som fortfarande används, om än inte särskilft ofta, då måste lånebloppet understiga 50% av fastighetens värde. Summan måste dessuom vara 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt.

Amorteringskrav

Under år 2016 infördes ett amorteringskrav på bolån, det innebär att du måste betala av minst 1% av ditt lån varje månad. Förusatt att du inte uppfyller kraven för amorteringsfritt som vi skrev om i stycket ovanför.

Amorteringskrav slopas tillfälligt

Amorteringskravet lever kvar, men på grund av den rådande världssituationen (covid-19) har Finansinspektionen föreslagit att banker ska kunna ta bort amorteringen för sina bolånekunder. Om du kan slippa amorteringen är upp till din bank, det är alltså ingen tillfällig lag eller regel som har införts.

Innan du tackar ja till ett eventuellt erbjudande om slopad amortering, fundera på om det verkligen är det bästa alternativet för dig. Har du inte hamnat i en ansträngd ekonomisk situation finns det egentligen ingen anledning att sluta betala av ditt lån.

 

Rolig fakta:

Amortering kommer från franskan amortir som betyder ”att dämpa”. Amortir kommer i sin tur från latinets mort, vilket betyder ”död”. Vi kan med andra ord säga att amortering betyder att döda ett lån.